KÖPVILLKOR

KÖPVILLKOR 

Dessa köpvillkor ("Köpvillkor") styr dina köp av produkter och tjänster som är tillgängliga via perfectxbe.xyz ("Företagets webbplatser" eller "Webbplatserna"). Företagets webbplatser drivs av perfectxbe.xyz ("Företaget"). Din användning av Företagets webbplatser och dessa villkor regleras även av användarvillkoren och integritetspolicyn, som inkorporeras härigenom genom hänvisning.

LÄS NOGGRANT IGENOM DESSA KÖPVILLKOR, TILLSAMMANS MED ANVÄNDARVILLKOREN, INTEGRITETSPOLICYN OCH ANDRA REGLER OCH AVTAL SOM REFERERAS TILL I DESSA KÖPVILLKOR, INNAN DU KÖPER ELLER ANVÄNDER PRODUKTER ELLER TJÄNSTER VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER. GENOM ATT KÖPA ELLER ANVÄNDA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER VIA FÖRETAGETS WEBBPLATSER GODKÄNNER DU DESSA KÖPVILLKOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING SKILJEDOMSAVTALET OCH AVSTÅENDE FRÅN KOLLEKTIVSTÄMNING SOM BESKRIVS I AVSNITTET OM LÖSNING AV TVISTER NEDAN.

ALLMÄNT

Dessa Köpvillkor har upprättats och överlämnats av dig och utgör ett giltigt och bindande avtal mellan dig och Företaget, som kan verkställas mot dig i enlighet med deras villkor. Du försäkrar att du (1) är minst 18 år gammal, (2) har behörig ålder för att ingå ett bindande avtal, och (3) inte är en person som är förhindrad att ta emot tjänster enligt gällande lagar, regler eller föreskrifter.

Du ska köpa och använda produkter och tjänster som finns tillgängliga via Företagets webbplatser, i strikt överensstämmelse med dessa Köpvillkor och alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter (gemensamt benämnda "Lagar"). Du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar i samband med ditt köp, inklusive alla tillämpliga lagar i den jurisdiktion dit några produkter skickas. Samtliga samtal, e-postmeddelanden och annan kommunikation mellan dig och Företaget kan komma att spelas in.

INTEGRITETSSKYDD

En kopia av integritetspolicyn som gäller för insamling, användning, offentliggörande och annan behandling av personlig information av Företaget finns på perfectxbe.xyz. Du samtycker till att all personlig information som vi kan erhålla om dig (antingen via Företagets webbplatser, via e-post, telefon eller på annat sätt) samlas in, lagras och på annat sätt behandlas i enlighet med villkoren i integritetspolicyn. Företaget kan uppdatera sin integritetspolicy från tid till annan, i sitt eget gottfinnande. Alla ändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras på perfectxbe.xyz. Din fortsatta användning av webbplatserna efter eventuella ändringar i integritetspolicyn innebär att du accepterar ändringarna.

KÖP

Orderhantering

Företaget kan, enligt sitt eget gottfinnande, välja att inte behandla eller att avbryta din beställning under vissa omständigheter. Detta kan inträffa exempelvis när produkten eller tjänsten du önskar köpa är slutsåld eller felaktigt prissatt, när vi misstänker att begäran är bedräglig, eller under andra omständigheter som Företaget anser lämpliga enligt sitt eget gottfinnande. Företaget förbehåller sig också rätten, enligt sitt eget gottfinnande, att vidta åtgärder för att verifiera din identitet vid behandlingen av din beställning. Företaget kommer antingen att inte debitera dig eller återbetala avgifterna för beställningar som inte behandlas eller avbryts. Utan att begränsa det föregående förbehåller sig Företaget rätten att: (i) återkalla eventuella angivna erbjudanden; (ii) korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden; och (iii) göra ändringar i priser, innehåll, kampanjerbjudanden, produktbeskrivningar eller specifikationer eller annan information utan skyldighet att utfärda någon notis om sådana ändringar (inklusive efter det att en beställning har skickats, bekräftats, skickats eller mottagits, utom enligt vad som är förbjudet enligt lag).

Beskrivningar av produkter och tjänster

Företaget strävar efter att ge korrekta beskrivningar av produkter och tjänster på Företagets webbplatser. Företaget garanterar dock inte att beskrivningarna är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felbefriade. Om en produkt eller tjänst som erbjuds på Företagets webbplatser inte är som beskrivet är ditt enda rättsmedel att returnera varan enligt de villkor som anges i dessa Köpvillkor.

Företagets webbplatser kan erbjuda en snabbvisningsfunktion för olika produkter. Denna funktion gör det möjligt för dig att se prisinformation om produkten och lägga till produkten i din kundvagn utan att öppna produktsidan. Snabbvisningsfunktionen och funktionen "lägg till i kundvagnen" erbjuds endast för din bekvämlighet. Produktsidan är platsen där du hittar mer detaljerad information om en produkt, dess källa, funktioner och prissättning.

Prisinformation

Företaget strävar efter att ge korrekt prisinformation för produkter och tjänster som finns tillgängliga på Företagets webbplatser. Vi kan dock inte garantera att det inte förekommer prisfel. Företaget förbehåller sig rätten att, enligt sitt eget gottfinnande, inte behandla eller avbryta beställningar för produkter eller tjänster vars pris har felaktigt angivits på webbplatsen på grund av ett fel. Om detta inträffar kommer Företaget att meddela dig via e-post. Dessutom förbehåller sig Företaget rätten att korrigera eventuella fel i angivet ordinarie pris.

Tillgänglighet av produkter och tjänster

Företagets webbplatser kan innehålla information om tillgängligheten av varor. Denna information kan användas för att uppskatta sannolikheten att en artikel skickas omedelbart efter att du har lagt din beställning. Den beräknade leveransdatumet till din destinationsadress för en artikel kommer att vara cirka 30 dagar eller mindre efter din framgångsrika betalning, men kan ändras beroende på brist på en artikel, dåligt väder, leveranstid för din transportör, destinationsadress osv. Tyvärr kan Företaget inte garantera att en artikel som anges som "i lager" faktiskt kommer att skickas omedelbart, eftersom lagerbeholdningen kan ändras avsevärt från dag till dag. I sällsynta fall kan en produkt eller tjänst vara i lager när en kund lägger sin beställning, men vara slutsåld vid tidpunkten då Företaget försöker behandla beställningen. Om detta inträffar kommer Företaget att meddela dig via e-post. Tjänster som är slutsålda finns vanligtvis inte längre tillgängliga. Om Företaget bedömer att en produkt eller tjänst som du önskar köpa inte längre är tillgänglig kommer artikeln att avbrytas från din beställning. Företaget kommer att meddela dig via e-post och ta bort artikeln från Företagets webbplatser.

Särskilda ytterligare friskrivningar och skyldigheter

Utöver de allmänna friskrivningarna i Användarvillkoren för produkter och tjänster som köpts via webbplatsen, kan produkter och tjänster som köpts på webbplatsen: (a) inte inkludera några tillverkargarantier, även om en viss produkt eller tjänst finns tillgänglig på annat håll med en sådan; (b) inte inkludera några service- eller supportalternativ; (c) inte ha produktmanualer, instruktioner eller säkerhetsvarningar på ditt modersmål eller på språk som används i vissa destinationsländer; (d) kanske inte är utformade i enlighet med ditt lands standarder, specifikationer och märkningskrav; och (e) kanske inte up